• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Drodzy rodzice od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oto kilka najważniejszych zasad:

- do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. - rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione wchodząc na teren przedszkola mają obowiązek zdezynfekować dłonie płynem znajdujących się przy wejściu oraz osłonić usta i nos,- rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnie, hol, klatka schodowa), z zachowaniem zasad: • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m. - przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),- rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni,- dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. - zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 i uzupełnić wymagane dokumenty. Przypominamy o obuwiu zmiennym dla dziecka, szczoteczce do zębów oraz piżamce (dla dzieci, które będą leżakować).Od 25 sierpnia 2020 r. odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami. Informacja o dacie i godzinie zebrania jest przekazywana przez wychowawców. W pierwszych dniach pracownicy przedszkola pomogą Państwu odnaleźć właściwą szatnię oraz salę. Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym dystansu społecznego min. 2 m.

Nasze grupy

Grafika - Grupa Misie

Misie

Grafika - Grupa Biedronki

Biedronki

Grafika - Grupa Słoneczka

Słoneczka

Grafika - Grupa Złote rybki

Złote rybki

Grafika - Grupa Motylki

Motylki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook