• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
📣W ramach "Kampanii ekologicznej na rzecz przeciwdziałania emisji w gminie Kluczbork" w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyły się w najstarszej grupie , pierwsze zajęcia edukacyjne n.t. czystego powietrza.

1.jpg

Photo_Collage_Maker_2023_12_21_05_23_12.png

Photo_Collage_Maker_2023_12_21_05_24_02.png

Photo_Collage_Maker_2023_12_21_05_24_37.png

Photo_Collage_Maker_2023_12_21_05_26_04.png

Photo_Collage_Maker_2023_12_21_05_27_01.png

 

============================================================================================================================================

jjjjj.jpg

Projekt „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w Gminie Kluczbork” realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu. Celem  przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania wynosi 164 137,00 złotych. Dofinasowanie w formie dotacji wyniesie 147 722,00 złotych  celem realizacji zadania. Środki własne w kwocie 16 415,00 złotych zostaną przeznaczone na ww. zadanie. Termin zakończenia zadania określa się do dnia 31 grudnia 2024r.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Warsztaty edukacyjno-informacyjne dla dzieci i młodzieży dla dzieci i młodzieży publicznych przedszkoli ( grupy 6-latków) i szkół podstawowych (klasy 1-8);
 • Konkurs ekologiczny pn.”Młodzi reporterzy na rzecz poprawy jakości powietrza” w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-8.
 • Zakup oczyszczaczy powietrza do jednostek oświatowych;
 • Kampania edukacyjno- informacyjna w internetowych kanałach komunikacji.

Uwzględniając rozpoznawane wymagania i potrzeby oraz możliwości dotarcia wyłoniono 3 grupy odbiorców: dzieci przedszkolne, dzieci w wieku szkolnym oraz  dorośli mieszkańcy.

Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w Gminie Kluczbork jest kontynuacją działań na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie ochrony powietrza realizowanych dotychczas przez Gminę  oraz podległe jednostki organizacyjne.

                                                                                                                                                                                 Projekt_Kampani_ekologicznej_na_rzecz_przeciwdziałania_emisjom_w_Gminie_Kluczbork.docx

                                                                                                                                                                                                               Administracja Oświaty w Kluczborku

 

 

============================================================================================================================================

 

 

 

 

 

 

Nasze grupy

Grafika - Grupa Misie

Misie

Grafika - Grupa Biedronki

Biedronki

Grafika - Grupa Słoneczka

Słoneczka

Grafika - Grupa Złote rybki

Złote rybki

Grafika - Grupa Motylki

Motylki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook