• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

logo1

 

 

Tytuł projektu:

,,Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej”

 

 

 

logo2

 logo3

 

 „GMINA KLUCZBORK PODNOSI JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”„GMINA KLUCZBORK PODNOSI JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”  

 

realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPOWO) nr projektu RPOR.09.01.03-16-0005/18.

 

 

 

gkpjk

 

 PROJEKT REALIZOWANY W LATACH: 2019 – 2021.

PROJEKT REALIZOWANY W LATACH: 2019 – 2021. Projekt realizowany był w 6 przedszkolach na terenie Gminy Kluczbork. Działaniem zostało objętych 627 dzieci w wieku przedszkolnym (272K, 355M) w formie zajęć dodatkowych mających na celu wszechstronny rozwój dzieci oraz wyrównanie deficytów wynikających między innymi z niepełnosprawności. Odpowiednio do potrzeb dzieci podniesiono kompetencje kadry pedagogicznej: 76 nauczycieli (75K, 1M), w zakresie pedagogiki specjalnej, kształtowania myślenia matematycznego, badawczego, rozwijania kreatywności dzieci oraz narzędzi TIK. Na potrzeby realizacji projektu doposażono placówki w pomoce i sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkola otrzymały nowoczesne oraz bezpieczne place zabaw. 

 

ZADANIA  W  RAMACH  PROJEKTU  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU:  

 

1) Organizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci na podstawie stwierdzonych deficytów:

-logopedia, 

-gimnastyka korekcyjna,

-zajęcia rozwijające umiejętnosci uniwersalne.

2) Doskonalenie kompetencji nauczycieli: 

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Kwalifikacje te obejmują metody i formy organizacji zajęć sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u  dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.

3) Doposażenie przedszkola:

- w sprzęty i pomoce do prowadzenia terapii i diagnozy,

- pomoce do zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,

- wyposażenie w nowoczesny i bezpieczny sprzęt na placu zabaw.

 

 Logopedia

W ramach Projektu dzieci z naszego przedszkola objęte były dodatkowymi zajęciami logopedycznymi. Celem zajęć była poprawa możliwości komunikacyjnych dzieci, usprawnianie narządów artykulacyjnych, kształtowanie poprawnej wymowy, kształtowanie słuchu, wzbogacanie słownictwa i stymulowanie rozwoju mowyi myślenia. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy w grupach 4 osobowych, których celem było:

- kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,

- usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia,

- stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych,

- usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej,

- pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy,

- prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

W zajęciach uwzględniono zasady, metody, formy i środki swoiste dla terapii logopedyczne.

IMG 20201021 132110 resized 20210427 114659725IMG 20201021 132153 resized 20210427 114657468IMG 20201021 133520 resized 20210427 114658096IMG 20201021 134832 resized 20210427 114658614IMG 20201022 113514 resized 20210427 114700238IMG 20201024 135859 resized 20210427 114656419IMG 20201026 084415 resized 20210427 114655817IMG 20201028 124116 resized 20210427 114702408IMG 20201106 114238 resized 20210427 114701322IMG 20201106 114518 resized 20210427 114701844IMG 20201119 125403 resized 20210427 114659290IMG 20201120 114140 resized 20210427 114656958IMG 20201120 114651 resized 20210427 114700782

 

 

Gimnastyka korekcyjna 

W ramach Projektu dzieci z naszego przedszkola objęte były dodatkowymi zajęciami z gimnastyki korekcyjnej.Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu w ramach Projektu miała na celu:

- dbałość o zachowanie prawidłowej postawy ciała,

- kształtowanie nawyku poprawnej postawy ciała dziecka,

- utrwalenie nawyku poprawnej postawy ciała,

- działanie profilaktycznie,

- eliminowanie wad postawy,

- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

-zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Cele te uzyskane były poprzez następujące zadania:

- wyrobienie u dzieci nawyku właściwej postawy w trakcie zabaw ruchowych,

- ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznających własne ciało, odkrywających różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu miały wpływ nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na zdolności zapamiętywania, koncentracji, orientacji.Wzbudzały zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu  w szkole. 

Gimnastyka korekcyjna 2Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne

W ramach Projektu dzieci z naszego przedszkola objęte były dodatkowymi zajęciami rozwijającymi umiejętności uniwersalne.Celem zajęć było:

- rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś   nowego, oryginalnego,

- rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań  dotyczących tego samego tematu,

- zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów,

- posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu,

- rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami. 

Kształtowanie u dzieci umiejętności uniwersalnych w ramach projektu polegało na powiązaniu wszystkich typów ekspresji dziecięcej:

- plastycznej,

- słownej,

- muzycznej oraz ruchowej, np.:  w śpiewie, mowie, geście, ruchu.

Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne, plastyczne, muzyczne dostarczyło dzieciom bardzo dużo korzyści.Rozwijało wyobraźnię, doskonaliło mowę, która stawała się wyrazista i melodyjna, sprzyjało umuzykalnieniu, rozwijało płynność ruchów oraz zwiększało poczucie własnej wartości. 

Zajęcia rowijające umiejętności uniwersalneZajęcia rowijające umiejętności uniwersalne 3Zajęcia rozwijajęce umiejętności uniwersalne 2

 

-

 

 

 

 

 

Nasze grupy

Grafika - Grupa Misie

Misie

Grafika - Grupa Biedronki

Biedronki

Grafika - Grupa Słoneczka

Słoneczka

Grafika - Grupa Złote rybki

Złote rybki

Grafika - Grupa Motylki

Motylki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook