Start Oferta

Oferta

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 17.00.

Edukacja w naszym przedszkolu odbywa się w systemie dwujęzycznym (język polski i niemiecki).

Zapewniamy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • Podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
 • Przestrzeganie  Konwencji o Prawach Dziecka,
 • Rodzinna i bezpieczna atmosferę,
 • Odpowiednio wyposażone sale zabaw,
 • Wspólną zabawę i naukę w klimacie radości,
 • Urozmaicone posiłki,
 • Udział w konkursach plastycznych, wokalno-muzycznych, teatralnych, sportowych,
 • Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia,
 • Spotkania z ciekawymi gośćmi.

Rodzicom proponujemy różne formy współpracy :

 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich,
 • Zajęcia otwarte,
 • Kilka razy w roku spotkania  na uroczystościach okolicznościowych,
 • Kiermasze, festyny, wycieczki.

PROGRAMY, NA KTÓRYCH OPIERAMY PRACĘ:
- Program „Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały
- Program „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk
- Program adaptacyjny „Z tobą mamo i tato czuję się bezpiecznie”
- Program ogólnopolski „Optymistyczne Przedszkole”